toegangshek

De conditie van het grote toegangshek van de begraafplaats aan de Kerkdreef laat te wensen over. De belangrijkste reden daartoe is de slechte staat van de bakstenen pijler aan de linkerkant: de fundering van deze pijler is verzwakt waardoor de pijler scheef staat. Als gevolg daarvan sluit het hek niet meer goed. De conclusie is dat deze pijler in zijn geheel opnieuw gefundeerd en opgemetseld moet worden.

Ook blijkt het toegangshek aan de Kerkdreef te smal te zijn voor de grote vrachtauto’s die op de begraafplaats moeten zijn.

Vernieuwing en verbreding van het toegangshek biedt ook de gelegenheid om naast de grote ingang een voetgangersingang te realiseren. Daarmee is de begraafplaats op gezette tijden volledig af te sluiten en daardoor nog beter te beveiligen.

De kosten van het herstel bedragen in totaal ca. € 65.000,00 (incl. BTW). Dit drukt zwaar op het budget voor het onderhoud van de begraafplaats. Daardoor duurt het vele jaren voordat wij dit project kunnen realiseren.

Mocht u dit project een warm hart toedragen dan kunt u een bijdrage voor dit project storten op rekeningnummer NL33RABO 0373722419 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand, onder vermelding van “Project toegangshek Kerkdreef Hillegersberg”.

De Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand beschikt over een ANBI status, waardoor u eventueel gebruik kunt maken van bepaalde belastingvoordelen. Wanneer u dat op prijs stelt willen wij u graag persoonlijk een toelichting geven op dit project.

Terug naar overzicht